Utnyttjad jordbruksareal

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kaoma/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas odlingsarealer, träda och övrig jordbruksareal i Finland. Odlingsarealen av varje växtslag anges som tusen hektar både på landsnivå och enligt arbetskrafts- och näringscentral. Odlingsarealen anges som hektar på kommunsnivå.

Nyckelord

lantbruk, jordbruksmark, åkerväxter, sädesslag, vallväxter, potatis, åkerareal

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kaoma/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021