FPA-rehabilitering

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kunts/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över FPA-rehabiliteringen ger en helhetsbild av den riksomfattande rehabilitering som administreras av FPA. Där presenteras ur olika synvinklar statistik över rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringsåtgärderna, de kostnader som åtgärderna orsakar och rehabiliteringspenningen.

Nyckelord

socialskydd, rehabilitering, rehabiliteringstjänster, rehabiliteringspenning, personer med funktionsnedsättning, gravt handikappade

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kunts/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021