Första registreringar av motorfordon

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/merek/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.

Uppgiftsinnehåll

Första registreringar av nya fordon månatligen. Ur Ålands separata register fås uppgifter för hela året. Uppgifter om olika fordonsslag (bilar, motorcyklar, traktorer, motoriserade arbetsmaskiner och släpvagnar) osv. efter drivmedel (bension, diesel) och användningsändamål (privat, tillståndspliktig). Övriga uppgifter: fordonets märke, modell samt olika tekniska uppgifter. Dessutom finns det uppgifter om fordonets ägare och innehavare. Enhetsvisa uppgifter lämnas inte ut.

Klassificeringar

Regionindelningar baserade på kommunindelning, t.ex. hela landet, län, landskap, ekonomisk region och kommun. Statistiken kan också framställas efter postnummerområde.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Traficoms trafik- och transportregister, ur vilket Statistikcentralen får uppgifter om första registreringar månatligen. Uppgifter om antalet första registreringar på Åland erhålls årligen.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över första registreringar färdigställs med snabb leveranstid månatligen.

Tidsserie

Uppgifter tillgängliga sedan år 1960.

Nyckelord

bilar, bussar, fordon, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/merek/yht_sv.html

Mera information

Materialet kan sammanslås med t.ex. befolknings-, boende- och företagsuppgifter samt uppgifter om trafikolyckor.

Transport- och kommunikationsverket Traficom


Senast uppdaterad 11.03.2019