Ägande av skogsmark

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/metsom/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om antalet och skogsmarkens arealer om skogsfastighetshelheter och skogsbruksenheter som ägs av privatpersoner och av andra grupper. Med skogsfastighetshelhet avses alla skogsfastigheter som samma ägare äger i hela Finland och de placeras i statistiken på den ladskapen i vilket helhetens ägare är permanent bosatt. En skogsbruksenhet utgörs av skogsfastigheter inom en ägares granskningsområde och en skogsbruksenhet hänförs i statistiken till det område där det ligger.

Uppgifterna publiceras per kalenderår, per landskapen, per ägandeform och i storleksklasser utifrån skogsmarkens areal.

Nyckelord

ägande av skogsmark, skogsägande, skogsfastighetshelhet, skogsbruksfastighet, skogsbruk

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/metsom/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.07.2020