Skördestatistik

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/satot/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas skördar i Finland. Statistiken gäller bl.a. spannmål (vete, råg, korn och havre), rybs, potatis, sockerbeta och vallväxter. Odlingsväxternas skörd har angetts både som kilo per hektar och som totalskörd i miljoner kilo. Statistiken innehåller också uppgifter om växtproduktionen av ekologiskt.

Nyckelord

lantbruk, växtproduktion, skörd, åkerväxter, sädesslag, vallväxter, potatis

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/satot/yht_sv.html


Senast uppdaterad 17.02.2021