Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor

Producent: Tull
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/taukyvi/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken beskriver pris- och mängdutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.

Nyckelord

utrikeshandel, priser, index, enhetsvärdeindex, volymindex, bytesförhållande, import priser, export priser

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/taukyvi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021