Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/thkura/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde: Offentlig ekonomi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

THL samlar årligen in uppgifter om den offentliga och privata hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering. Uppgifterna bygger på begrepp och klassificeringar i OECD:s system för hälsoräkenskaper (SHA, System of Health Accounts). Uppgifterna för statistiken över hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering samlas in från olika statistikdokument, register, verksamhetsberättelser, bokslut och andra motsvarande källor. Uppgifterna uppdateras en gång om året på våren.

Nyckelord

hälso- och sjukvård, kostnader, utgifter, hälso- och sjukvårdskostnader

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/thkura/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.06.2021