Arbetslöshetsskyddet i Finland

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tturva/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken om arbetslöshetsskyddet i Finland ger en helhetsbild av de arbetslöshetsförmåner som betalats ut i Finland under arbetslöshetstid. Den inkluderar också de förmåner för arbetslösa som utbetalas för tid med aktiva åtgärder, samt alterneringsersättningar. Uppgifterna i statistiken grundar sig på Finansinspektionens register över förmånstagare inom arbetslöshetsskyddet, på månatliga data som arbetslöshetskassorna eller deras betalningssystem levererar till Finansinspektionen samt på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd.

Nyckelord

socialskydd, utkomstskydd för arbetslösa, arbetslöshetsersättningar, inkomsttrygghet, inkomstrelaterad dagpenning, arbetsmarknadsstöd, arbetslöshet, arbetslösa, arbetslöshetsförmåner, grundtrygghet, grunddagpenning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tturva/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.06.2021