Experter på inverkan av coronapandemin

Om du behöver någon som kan kommentera coronapandemins inverkan t.ex. på ekonomin, företag och människor utgående från statistikuppgifter, kontakta våra experter.

E-postadresserna har formatet förnamn.efternamn@stat.fi

Coronaepidemins inverkan på Statistikcentralen

 • Partner- och ekosystemrelationer, Ville Vertanen, överdirektör, tfn 029 551 3343
 • Datainsamlingar, Jussi Heino, avdelningschef , tfn 029 551 3213

Konsekvenser för samhället

 • Nationalekonomi, Tuomas Rothovius, utvecklingschef, tfn 029 551 3360
 • Handeln, Suvi Kiema, överaktuarie, tfn 029 551 3509
 • Konkurser, företagssaneringar, Sami Fredriksson, överaktuarie, tfn 029 551 2696
 • Konsumenternas förtroende, Pertti Kangassalo, överaktuarie, tfn 029 551 3598
 • Konsumtion, Tuomas Parikka, överaktuarie, tfn 029 551 3276
 • Kommunekonomi, Karen Asplund, överaktuarie, tfn 029 551 3611
 • Trafik, Matti Kokkonen, överaktuarie, tfn 029 551 3770
 • Turism, Ossi Nurmi, överaktuarie, tfn 029 551 2984
 • Tjänster, Aki Niskanen, överaktuarie, tfn 029 551 2657
 • Byggverksamhet, Paula Paavilainen, statistikchef, tfn 029 551 3539
 • Industrins konjunkturer, Maija Sappinen, överaktuarie, tfn 029 551 3348, och Maarit Mäkelä, överaktuarie, tfn 029 551 3324
 • Företag, Reetta Moilanen, utvecklingschef, tfn 029 551 2709

Inverkan på människor

 • Tidsanvändning och fritid, Riitta Hanifi, forskare, tfn 029 551 2946
 • Distansarbete, arbetsförhållanden, företagare, Hanna Sutela, specialforskare, tfn 029 551 2907
 • Skolor, (studerande), Anna Loukkola, planerare, tfn 029 551 3678 och (examina och läroanstalter) Mika Witting, överaktuarie, tfn 029 551 3530
 • Konsumentpriser, inflation, Kristiina Nieminen, överaktuarie, tfn 029 551 2957
 • Pendling, Elina Mikkelä, planerare, tfn 029 551 2973
 • Brott (familjevåld, bedrägerier) Kimmo Haapakangas, överaktuarie, tfn 029 551 3252
 • Sysselsättning, Pertti Taskinen, överaktuarie, tfn 029 551 2690
 • Arbetsförhållanden, arbetsformer, företagare, Anna Pärnänen, utvecklingschef, tfn 029 551 3795
 • Skuldsättning, Auli Hämäläinen, överaktuarie, tfn 029 551 3615
 • Internethandel, talböcker, podcaster, internetanvändning, Perttu Melkas, överaktuarie, tfn 029 551 2511) och Rauli Kohvakka, specialforskare, tfn 029 551 3448
 • Hyresboende, Martti Korhonen, överaktuarie, tfn 029 551 3451
 • Befolkning, Markus Rapo, överaktuarie, tfn 029 551 3238

Du kan också be om hjälp av vår informationstjänst eller kommunikation att hitta experter. Vi hjälper gärna!

Informationstjänst, info@stat.fi, tfn 029 551 2220
Kommunikation, viestinta@stat.fi

Statistikuppgifter om coronaläget och artiklar med bakgrundsinformation om helheten finns samlat på coronasidorna på Statistikcentralens webbplats.