Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Fritidsdeltagande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fritidsdeltagande beskriver befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang och utvecklingen av dessa. Dessutom finns information om förhållandet mellan arbete och fritid samt om sociala relationer. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur olika register och offentliggörs ungefär vart tionde år.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017 lyssnade 10 - 14-åringarna och 20 - 64-åringarna mindre på musik än personer i motsvarande ålder i början av 1990- och 2000-talet. Minskningen märks särskilt i det dagliga lyssnandet på musik, på veckonivå har minskningen varit mer moderat. Min…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna