Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.11.2018

Allt vanligare och mångsidigare att gå på konsert

Totalt 83 procent av befolkningen som fyllt 10 år hade besökt minst ett kulturevenemang år 2017. Andelen var något större än år 2002. Kulturevenemang omfattar här bio, konserter, teater, konstmuseer och -utställningar, andra museer, dansföreställningar och opera. De populäraste kulturevenemangen var bio och konserter. Att gå på opera är fortfarande den klart ovanligaste formen av kulturdeltagande. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017.

Besök på kulturevenemang under 12 månader, %

Besök på kulturevenemang under 12 månader, %

Att gå på pop- rock- och schlagerkonserter har ökat från decennium till decennium. Ökningen har varit kvantitativt sett störst när det gäller pop- eller rockkonserter. Att gå på julkonserter har också blivit allt populärare. När det gäller konserter för klassisk musik är populariteten stabil, men inte riktigt lika stor som i början av 1980-talet. Under det nya årtusendet har finländarnas musiksmak ändrat form, vilket bl.a. syns i att det har blivit sex eller sju gånger så vanligt att gå på techno- och hip hop-konserter och fyra gånger så vanligt att gå på heavy metal-konserter inom ett och ett halvt decennium.

Besök på olika konserter under 12 månader, 10 år fyllda, %

Besök på olika konserter under 12 månader, 10 år fyllda, %

Skrivandet som hobby har minskat. I synnerhet att skriva traditionella brev har rasat i alla befolkningsgrupper. Den populäraste formen av skrivande är att skriva dagbok. Det har dock också minskat så att ungefär var tionde för dagbok för närvarande. I början av 2000-talet skrev en fjärdedel av befolkningen som fyllt 10 år dagbok. Ifall man funderar om skrivandet som hobby har flyttats till nätet ser inte detta ut att stämma när det gäller långa texter: av befolkningen som fyllt 10 år skrev bara två procent bloggar. Troligen har den elektroniska kommunikationen på kort tid förändrat skrivandets kultur på ett djupgående sätt.

Har skrivandet som hobby, 10 år fyllda, %

Har skrivandet som hobby, 10 år fyllda, %

Uppgifterna för fritidsundersökningen samlades in mellan oktober 2017 och januari 2018. När det gäller 10–14-åringar och 75-åringar och äldre samlades uppgifterna in som besöksintervjuer. I fråga om 15–74-åringar samlades uppgifterna in antingen i form av webb- eller postenkäter. Totalt deltog 7 155 personer i undersökningen.


Källa: Fritidsdeltagande, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Förändringar i kulturdeltagandet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tie_001_sv.html