Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.11.2018

Konserteissa käyminen yleistyy ja monipuolistuu

Ainakin yhdessä kulttuuritilaisuudessa oli käynyt vuoden 2017 aikana 83 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus oli hiukan suurempi kuin vuonna 2002. Kulttuuritilaisuuksiksi on tässä luettu elokuvat, konsertit, teatteri, taidemuseot ja -näyttelyt, muut museot, tanssiesitykset ja ooppera. Elokuvat ja konsertit olivat suosituimmat kulttuuritilaisuudet. Oopperassa käyminen on edelleen selvästi harvinaisin kulttuuriosallistumisen muoto. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2017 vapaa-aikatutkimuksesta.

Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 12 kuukauden aikana, %

Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 12 kuukauden aikana, %

Pop-, rock- ja iskelmämusiikin konserteissa käyminen on lisääntynyt vuosikymmenestä toiseen. Määrällisesti eniten kasvua on tapahtunut pop- tai rock-konserteissa käynneissä. Myös joulukonserteissa käymisestä on tullut selvästi entistä suositumpaa. Klassisen musiikin konserteissa käyminen on vakaata, mutta ei enää aivan yhtä suosittua kuin 1980-luvun alussa. Uudella vuosituhannella suomalaisten musiikkimaku on muuttanut muotoaan, mikä näkyy mm. siinä, että tekno- ja hip hop- konserteissa käyminen on kuusin- tai seitsenkertaistunut ja heavy metal -konserteissa käyminen nelinkertaistunut puolessatoista vuosikymmenessä.

Erilaisissa konserteissa käyminen 12 kuukauden aikana, 10 vuotta täyttäneet, %

Erilaisissa konserteissa käyminen 12 kuukauden aikana, 10 vuotta täyttäneet, %

Kirjoittamisen harrastaminen on vähentynyt. Erityisesti perinteisten kirjeiden kirjoittaminen on romahtanut kaikissa väestöryhmissä. Suosituin kirjoittamisen muoto on päiväkirjan kirjoittaminen. Sekin on kuitenkin vähentynyt niin, että päiväkirjaa pitää tällä hetkellä noin joka kymmenes, kun vielä 2000-luvun alussa päiväkirjaa kirjoitti neljännes 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Mikäli mietitään, onko kirjoittamisen harrastaminen siirtynyt verkkoon, pitkien tekstien kohdalla tämä ei näytä pitävän paikkaansa: blogeja kirjoitti 10 vuotta täyttäneestä väestöstä vain kaksi prosenttia. Ilmeisesti sähköinen viestintä on lyhyessä ajassa muuttanut kirjoittamisen kulttuuria syvällisellä tavalla.

Harrastaa kirjoittamista, 10 vuotta täyttäneet, %

Harrastaa kirjoittamista, 10 vuotta täyttäneet, %

Vapaa-aikatutkimuksen tiedot kerättiin lokakuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana. Tiedot kerättiin 10–14-vuotiailta ja 75 vuotta täyttäneiltä käyntihaastatteluina ja 15–74-vuotiailta joko verkko- tai postikyselyinä. Kaikkiaan tutkimukseen osallistui 7155 henkeä.


Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (1,2 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tie_001_fi.html