Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

I statistiken fritidsdeltagande utreds befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991, 2002 och 2017. Uppgifterna för fritidsundersökningen samlades in år 2017 med en webb- och pappersblankett som svarspersonen själv fyller i samt genom besöksintervjuer.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/meta_sv.html