Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.4.2019

Böcker läses mer än tidigare – antalet lästa böcker har minskat

Läsandet av böcker är en av finländarnas vanligaste hobbyer. År 2017 hade över tre fjärdedelar av befolkning som fyllt 10 år läst minst en bok under det senaste halvåret. Antalet är något större än i början av 2000-talet. Kvinnor läser fler böcker än männen, och så har det varit sedan början av 1980-talet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017.

Läsandet av böcker under sex månader, %

Läsandet av böcker under sex månader, %

Även det fortfarande är vanligt att läsa böcker, har antalet lästa böcker minskat betydligt. Ännu år 1981 hade omkring var tredje och åren 1991 och 2002 omkring var fjärde person som fyllt 10 år läst minst tio böcker under ett halvår. År 2017 var bara 13 procent av dem som fyllt 10 år aktiva läsare som läst minst tio böcker. De mest aktiva läsarna var 10–14-åringarna

Läst minst 10 böcker under sex månader, %

Läst minst 10 böcker under sex månader, %

Det regelbundna läsandet av dagstidningar har minskat sedan början av 1990-talet, även om Finland fortfarande är ett starkt tidningsland. Av hela den befolkning som fyllt 10 år följde 77 procent regelbundet med dagstidningar. Medan alla befolkningsgrupper läste dagstidningar ganska regelbundet i början av 1990-talet, syns det nu tydliga skillnader mellan befolkningsgrupperna i hur man följer med dagstidningar regelbundet. De grupper som minst följer med dagstidningar är unga, studerande och arbetslösa. Som regelbunden läsning av dagstidningar avses i fritidsundersökningen läsning flera dagar i veckan av dagstidningar antingen i webb- eller pappersformat.

Regelbunden läsning av dagstidningar, %

 Regelbunden läsning av dagstidningar, %

Uppgifterna för fritidsundersökningen samlades in mellan oktober 2017 och januari 2018. Uppgifterna samlades av 10–14-åringar och 75-åringar och äldre som besöksintervjuer och av 15–74-åringar antingen som webb- eller postenkät. Sammanlagt deltog 7 155 personer i undersökningen.


Källa: Fritidsdeltagande, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Haaramo 029 551 3666

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Förändringar i läsandet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-25_tie_001_sv.html