Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2019

Barn och arbetsför befolkning lyssnar mindre på musik än tidigare

Enligt Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017 lyssnade 10–14-åringarna och 20–64-åringarna mindre på musik än personer i motsvarande ålder i början av 1990- och 2000-talet. Minskningen märks särskilt i det dagliga lyssnandet på musik, på veckonivå har minskningen varit mer moderat. Minskningen har varit störst bland 35–54-åringar. I början av 2000-talet lyssnade fortfarande omkring tre av fyra på musik dagligen, men år 2017 bara drygt hälften. Fortfarande är musiklyssnandet vanligast bland 15–19-åringar och på den punkten har det inte skett några förändringar. År 2017 lyssnade däremot personer över 64 år oftare på musik än sina jämnåriga ett kvartssekel tidigare.

Musiklyssnande dagligen efter åldersgrupp, %

Musiklyssnande dagligen efter åldersgrupp, %

Internet har bara ersatt en del av det tidigare musiklyssnandet

Nätet har gjort att ett oändligt stort musikutbud, en enorm ljudupptagningshistoria och ett globalt radioutbud finns inom räckhåll för nästan var och en. Det finns också fler inhemska radiokanaler än någonsin tidigare. Trots allt detta har musiklyssnandet minskat jämfört med 1990- och 2000-talen. Det verkar vara så att internet och online-musiktjänsterna har ersatt bara en del av det tidigare musiklyssnandet via inspelningar och radio, även om t.ex. YouTube har blivit det näst populäraste musikmediet efter radion.

Medier för lyssnande på musik, personer som fyllt 10 år, %

Medier för lyssnande på musik, personer som fyllt 10 år, %

Lyssnandet på heavy och hip hop har fördubblats på 15 år

Pop och rock var som helhet de musikgenrer som över 14-åringar i befolkningen lyssnade mest på år 2017. De här musikgenrerna var mer populära än schlager- eller underhållningsmusik, som man ännu i början av 2000- och 1990-talen lyssnade klart mest på. Utöver pop- och rockmusik har den elektroniska dansmusiken (EDM), hip hop och heavy klart ökat i popularitet. Jazzens, reggaens och den traditionella afroamerikanska populärmusikens popularitet har varit mer eller mindre oförändrad under två eller tre decennier. Samtidigt som man lyssnar mer på flera olika slag av populärmusik, lyssnar man betydligt mindre på klassisk och andlig musik samt folkmusik.

Musiklyssnande efter genre, personer som fyllt 15 år, %

Musiklyssnande efter genre, personer som fyllt 15 år, %

Uppgifterna för fritidsundersökningen samlades in mellan oktober 2017 och januari 2018. Uppgifterna samlades in av 10–14-åringar och av 75-åringar och äldre i form av besöksintervjuer och av 15–74-åringar antingen som webb- eller som postenkät. Sammanlagt deltog 7155 personer i undersökningen.


Källa: Fritidsdeltagande, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Haaramo 029 551 3666, Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Musiklyssnande 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/04/vpa_2017_04_2019-05-22_tie_001_sv.html