Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2019

Spelandet av digitala spel har fyrdubblats på 25 år

Spelandet av digitala spel är vanligt i hela befolkningen. Även om pojkar i åldern 10–14 år fortfarande är de mest aktiva spelarna, hör digitalt spelande inte längre bara till barn- eller ungdomskulturen. Över hälften av befolkningen som fyllt tio år spelade åtminstone en gång per år digitala spel. Andelen har fyrdubblats fr.o.m. början av 90-talet. Under samma tid har medianåldern stigit från 19 år till 35 år bland dem som spelar minst en gång i månaden. Spelandet har ökat mest bland över 44-åringar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017.

Spelande av digitala spel minst en gång om året, %

Spelande av digitala spel minst en gång om året, %

Mobilspelen är populära bland barn och kvinnor

Mobilspel, t.ex. Pokémon Go, är populära bland personer under 45 år. Mobilspel är den populäraste typen av spel bland kvinnor under 45 år som spelar minst en gång i månaden samt bland flickor och pojkar. Spelandet av konsolspel är koncentrerat till pojkar och unga män under 30 år. Dataspel som man spelar ensam, t.ex. Patiens, är för sin del den populäraste speltypen i äldre åldersgrupper.

Spelande av digitala spel minst en gång i månaden efter speltyp 2017, %

 Spelande av digitala spel minst en gång i månaden efter speltyp 2017, %

Män spelar penningspel på nätet tre gånger så ofta som kvinnor

Elva procent av befolkningen som fyllt 15 år spelade penningspel på nätet, t.ex. nätpoker, minst en gång i månaden. Betydligt fler av männen (17%) spelade penningspel på nätet än av kvinnorna (6 %). Av de socioekonomiska grupperna spelade arbetare och lägre tjänstemän mest penningspel på nätet. Regelbundet spelande var dock vanligast bland lägre tjänstemän både hos män och hos kvinnor. Av de lägre manliga tjänstemännen spelade omkring en tredjedel (32 %) penningspel på nätet minst en gång i månaden. Av de lägre kvinnliga tjänstemännen spelade för sin del omkring var tionde (11 %) regelbundet penningspel på nätet.

Spelande av penningspel på nätet minst en gång i månaden 2017, 15 år fyllda, %

Spelande av penningspel på nätet minst en gång i månaden 2017, 15 år fyllda, %

Uppgifterna för fritidsundersökningen samlades in mellan oktober 2017 och januari 2018. Uppgifterna samlades av 10–14-åringar och 75-åringar och äldre som besöksintervjuer och av 15–74-åringar antingen som webb- eller postenkät. Sammanlagt deltog 7 155 personer i undersökningen.


Källa: Fritidsdeltagande, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Haaramo 029 551 3666, Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsdeltagande [e-publikation].
Digitalt spelande 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/02/vpa_2017_02_2019-01-31_tie_001_sv.html