Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Alkoholkonsumtion

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Alkoholkonsumtion
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Statistiken över alkoholkonsumtion redovisar både den registrerade och oregistrerade konsumtionen. Den registrerade alkoholkonsumtionen fås från Alkobutikernas försäljningsuppgifter och från grossisternas uppgifter om leveranser till restauranger med serveringstillstånd och till livsmedelsbutiker som säljer alkoholdrycker med högst 4,7 volymprocent. Den oregistrerade alkoholkonsumtionen inbegriper resandeinförsel av alkohol, smugglad alkohol, laglig och olaglig hemtillverkning, T-sprit och andra surrogat samt alkohol som finländarna konsumerat utanför Finlands gränser. Den oregistrerade alkoholkonsumtionen beräknas på basis av uppgifter från myndighetskällor och intervjuundersökningar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkohol, konsumtion, alkoholkonsumtion, rusmedel.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Alkoholkonsumtion [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ajkul/index_sv.html