Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Antalet nya studerande, deltagare och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter utbildningsområde 2008

Utbildningsområde Nya studerande Studerande Utexaminerade
Totalt 28 013 70 037 12 193
Det humanistiska och pedagogiska området 485 1 229 299
Kulturbranschen 464 968 106
Företagsekonomiska och administrativa området 9 403 24 198 4 884
Det naturvetenskapliga området 330 1 155 157
Teknik och kommunikationsbranschen 11 219 27 646 3 959
Naturbruk och miljöområdet 546 1 418 262
Social-, hälso- och idrottsområdet 3 445 8 491 1 551
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 2 121 4 932 975

Senast uppdaterad 3.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ammatillinen koulutus [e-publikation].
ISSN=1799-196X. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2008, Antalet nya studerande, deltagare och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter utbildningsområde 2008 . Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2008/04/aop_2008_04_2009-11-03_tau_004_sv.html