Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter landskap år 2012

Utbildningsladskap Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Hela landet totalt 20 911 55 554 13 039
Fasta landet 20 865 55 446 13 033
Nyland 8 475 21 679 5 156
Egentliga Finland 1 873 4 526 1 012
Satakunta 1 028 2 360 479
Egentliga Tavastland 441 1 310 252
Birkaland 1 837 4 874 1 096
Päijänne-Tavastland 849 2 361 552
Kymmenedalen 458 1 259 223
Södra Karelen 267 813 158
Södra Savolax 462 1 244 265
Norra Savolax 711 1 813 441
Norra Karelen 488 1 242 261
Mellersta Finland 812 2 383 572
Södra Österbotten 514 1 886 706
Österbotten 511 1 351 360
Mellersta Österbotten 177 695 192
Norra Österbotten 1 159 3 437 707
Kajanaland 175 467 145
Lappland 628 1 746 456
Åland 46 108 6
Åland 46 108 6

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2012, Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter landskap år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2012/04/aop_2012_04_2013-11-06_tau_001_sv.html