Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över industrin ingår framöver i statistik över regional företagsverksamhet (13.8.2014)
Uppgifterna i områdes- och näringsgrensstatistik över industrin publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av statistik över regional företagsverksamhet på adressen http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html. Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atoi/index_sv.html