Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, totalförbrukningen och anskaffningen av elektricitet, energiimport och -export, energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/meta_sv.html