Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över specialdomstolar (22.11.2010)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över specialdomstolar. Det sista statistikåret är år 2008. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialdomstolar [e-publikation].
ISSN=1798-453X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eriktu/index_sv.html