Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Befruktningsbehandlingar

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Befruktningsbehandlingar
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: För statistiken över assisterad befruktning samlas det in uppgifter om provrörsbefruktning (med början från 1992) och om konstgjord befruktning, dvs. insemination (med början från 2006). Statistiken innehåller uppgifter om antal åtgärder, vilken bakgrund de kvinnor/par som fått behandling har och om behandlingsresultaten (graviditeter, förlossningar och födda barn). Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt statistiken sedan 1994. Före det samlade Helsingfors universitetscentralsjukhus in motsvarande uppgifter 1992 och 1993. Uppgifter fås från alla kliniker som utför assisterad befruktning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befruktningsbehandling, reproduktiv hälsa, barnlöshet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befruktningsbehandlingar [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hedhoid/index_sv.html