Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.3.2012

Julkisyhteisöjen rahoitusaseman paraneminen hidastui loka- joulukuussa

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 1,4 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Menot kasvoivat vastaavasti 0,6 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) parani 0,8 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kokonaistulojen muutos edellisestä neljänneksestä oli 0,3 prosenttia. Kokonaismenot kasvoivat 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) oli 2,8 miljardia euroa alijäämäinen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista. Tilastokeskus julkaisee julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen tulo- ja menotilaston laajennetulla alasektorijaolla 30.3.2012 lähtien. Laajennettu alasektorijako sisältää tiedot paikallishallinnon, valtionhallinnon sekä sosiaaliturvarahastojen tulojen ja menojen kehityksestä.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, trendi

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendi aikasarjat on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 26.03.2012 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran kesäkuun 2012 lopussa.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 4. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (334,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2011/04/jtume_2011_04_2012-03-30_tie_001_fi.html