Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.6.2016

Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,9 miljardia euroa tammi-maaliskuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot pienenivät vastaavasti 0,1 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) parani 0,9 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 0,7 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,6 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,4 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 3,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot vähenivät 3,4 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava alijäämä pieneni 1,0 miljardia ollen 1,8 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,3 miljardia euroa. Ne pienenivät 0,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten saadut tuloverot ja markkinattomien tuotteiden myynnit. Tuloista puolestaan pienenivät saadut muut tulonsiirrot sekä saadut pääomasiirrot. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 11,8 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,7 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat markkinoilta ostetut luotoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot sekä kiinteän pääoman bruttomuodostus. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni edellisestä vuodesta 0,2 miljardia ollen 0,5 miljardia euroa

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 6,9 miljardia euroa ja kokonaismenot 6,2 miljardia euroa. Kokonaistulot pienenivät edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,02 miljardia euroa eli 0,3 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,04 miljardia euroa eli 0,6 prosenttia. Tuloista eniten pienenivät saadut todelliset korot ja menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni vuodentakaisesta 0,06 miljardia euroa ollen 0,7 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 4,8 miljardia euroa. Tulot kasvoivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 4,7 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,8 miljardia euroa ja niiden kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 0,8 prosenttia. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista puolestaan maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava sosiaaliturvarahastojen alijäämä (nettoluotonotto) oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot pienenivät edellisestä neljänneksestä 2,0 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot pienenivät 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot pienenivät 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot pienenivät 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot pienenivät edellisestä neljänneksestä 0,7 prosenttia ja kokonaismenot 1,6 prosenttia. Menoista eniten pienenivät julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,8 prosenttia ja menot vähenivät 1,5 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen käytetään kausitasoitusohjelmistoa JDemetra+. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 13.06.2016 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 23.9.2016.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 1. neljännes 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (391,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.06.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2016/01/jtume_2016_01_2016-06-22_tie_001_fi.html