Offentliga sektorns finansräkenskaper 2005

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden