Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 3.7.2006

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar ökade ytterligare under det första kvartalet 2006

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar ökade med över 4 miljarder euro under det första kvartalet år 2006. Samtidigt amorterade den offentliga sektorn sina skulder med nästan 6 miljarder euro. Den kraftiga stegringen av aktieplaceringarnas värde inverkade på ökningen av de finansiella tillgångarna. De finansiella nettotillgångarna, som beskriver skillnaden mellan de finansiella tillgångarna och skulderna, steg således totalt med något över 10 miljarder euro. Socialskyddsfondernas andel av beloppet var 4,3 miljarder, kommunernas 0,6 miljarder och statens 5,0 miljarder euro. Statens finansiella nettotillgångar visade nu ett positivt belopp, medan de ännu i slutet av år 1998 var negativa med över 40 miljarder euro.

Arbetspensionsanstalterna ökade sina fondplaceringar samt minskade sina aktieplaceringar och masskuldebrevslån. Största delen av arbetspensionsanstalternas fondplaceringar hade en utländsk inriktning. Den offentliga sektorns skuld sjönk jämfört med föregående kvartal, vilket huvudsakligen berodde på amorteringen av statens kortfristiga skuld med omkring 4,5 miljarder euro.

Statens finansiella nettotillgångar 1998-2006

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 3.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2006/01/jyrt_2006_01_2006-07-03_tie_001_sv.html