Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 6.10.2006

Ökningen av den offentliga sektorns finansiella tillgångar avtog under det andra kvartalet år 2006

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar ökade med något över 2 miljarder euro under det andra kvartalet år 2006. Statens finansiella tillgångar ökade med 3,2 miljarder och kommunernas med 0,5 miljarder euro, medan arbetspensionsanstalternas sjönk med 1,6 miljarder euro. Den offentliga sektorns skulder ökade något mer än dess tillgångar. Därmed minskade de finansiella nettotillgångarna med 0,7 miljarder euro.

Den allmänna nedgången på aktiemarknaden minskade också värdet av statens och arbetspensionsanstalternas aktie- och fondplaceringar, men hos staten ökade dock insättningarnas värde mer än detta. Arbetspensionsanstalterna ökade ytterligare sina placeringar i aktier och fonder.

Siffrorna för alla kvartal år 2005 och det första kvartalet år 2006 har reviderats under september månads beräkningsomgång. I viss mån har detta medfört förändringar speciellt i kommunernas och socialskyddsfondernas siffror.

Värdet av socialskyddsfondernas finansiella tillgångar: aktier och övriga andelar 1998-2006

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 6.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2006/02/jyrt_2006_02_2006-10-06_tie_001_sv.html