Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden