Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 4.7.2007

Den offentliga sektorns finansiella netto tillgångar ökade alltjämt under första kvartalet år 2007

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella netto tillgångar ökade under första kvartalet år 2007 med 2,7 miljarder euro och uppgick till 113,8 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella netto tillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder har redan under flera år ökat och i synnerhet under de två senaste åren har ökningen varit tydlig: år 2005 var tillväxten 20,6 miljarder och år 2006 lika mycket. Omkring tre fjärdedelar av ökningen har berott på värdeökningen av statens och socialskyddsfondernas finansiella tillgångar, speciellt aktieinnehav.

Värdet av statens aktier och andelar ökade under första kvartalet år 2007 med 1,2 md euro på grund av kursstegring, medan de aktier och andelar som ägs av arbetspensionsanstalter sjönk med 2,2 md euro på grund av kursförändringar. Av statens aktieinnehav finns omkring 80 procent i Finland, men av arbetspensionsanstalternas placeringar i aktier eller andelar har något över 60 procent gjorts utomlands.

Arbetspensionsanstalternas aktier och andelar

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Varjonen (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2007/01/jyrt_2007_01_2007-07-04_tie_001_sv.html