Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.10.2008

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under det andra kvartalet

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under det andra kvartalet år 2008 med 6,0 miljarder euro och uppgick till 127,9 miljarder euro. Statens finansiella nettotillgångar ökade med 5,7 miljarder euro och lokalförvaltningens med 1,1 miljarder euro. Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar minskade med 0,8 miljarder euro. Ökningen av statens finansiella nettotillgångar berodde i synnerhet på att insättningarna ökade med 3,8 miljarder euro.

Socialskyddsfondernas aktieinnehav minskade med 1,1 miljarder euro. Socialskyddsfonderna sålde aktier för 0,5 miljarder euro netto och led av kapitalförluster på grund av kursförändringar.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Timo Ristimäki (09) 1734 3538, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2008/02/jyrt_2008_02_2008-10-03_tie_001_sv.html