Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2009, 4:e kvartalet

2009
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor