Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.7.2011

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade något under första kvartalet 2011

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, ökade med 1,5 miljarder euro till 117.9 miljarder euro under första kvartalet 2011. Socialskyddsfondernas andel av ökningen av de finansiella nettotillgångarna var 1,4 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar uppgick i slutet av första kvartalet till 138,6 miljarder euro, vilket är 1,4 miljarder euro mer än i slutet av sista kvartalet 2010. Under första kvartalet 2011 minskade socialskyddsfonderna sina masskuldebrevslån med 0,2 miljarder euro och ökade sina placeringar i främst fondandelar och penningmarknadsinstrument. I fondandelar placerades 1,2 miljarder euro och i penningmarknadsinstrument 1,1 miljarder euro. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var 1,1 miljarder euro och på samma nivå som de reviderade finansiella nettotillgångarna under sista kvartalet 2010. Också statens finansiella nettotillgångar var på nästan samma nivå som under föregående kvartal och var -21,9 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2011/01/jyrt_2011_01_2011-07-01_tie_001_sv.html