Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2021, 1:a kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2012, 2:a kvartalet

2012
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor