Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.12.2012

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar var nästan oförändrade under tredje kvartalet 2012

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar ökade med 0,5 miljarder euro under tredje kvartalet 2012. I slutet av kvartalet uppgick skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder till totalt 107,8 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet från -37,4 miljarder euro till -38,0 miljarder euro. Den måttfulla minskningen av finansiella tillgångar förklaras i huvudsak av en minskning av sedlar, mynt och inlåning förorsakad av återbetalning av masskuldebrevslån.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade under perioden med 1,7 miljarder euro och uppgick till 144,7 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet. Liksom under föregående kvartal minskade arbetspensionsanstalterna sitt innehav av noterade aktier och ökade sitt innehav av fondandelar. Innehavet av masskuldebrev ökade med 0,6 miljarder euro.

Under tredje kvartalet 2012 var lokalförvaltningens bruttoskuld till marknadspris oförändrad. Som en följd av det finansiella underskottet minskade lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar dock från 1,7 miljarder euro till 1,2 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2012/03/jyrt_2012_03_2012-12-20_tie_001_sv.html