Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2013, 1:a kvartalet

2013
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor