Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.12.2014

Statens finansiella nettotillgångar minskade ytterligare under tredje kvartalet 2014

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av tredje kvartalet 2014 till 115,3 miljarder euro. Under den aktuella perioden minskade statens och lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar, men tack vare arbetspensionsanstalterna och övriga socialskyddsfonder ökade den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar t.o.m. något. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Under tredje kvartalet 2014 ökade skillnaden mellan statsförvaltningens tillgångar och skulder från –51,3 miljarder till –54,0 miljarder euro. De finansiella nettotillgångarna minskade närmast till följd av minskade insättningar.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar var 170,4 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet. Liksom under tidigare kvartal placerade socialskyddsfonderna mest också under tredje kvartalet i fondandelar räknat i netto. Samtidigt drogs tillgångar tillbaka från i synnerhet kortfristiga skuldebrev.

Under den aktuella perioden ökade skillnaden mellan lokalförvaltningens finansiella tillgångar och skulder med en halv miljard euro. I slutet av kvartalet uppgick lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar till –1,1 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 029 551 3382, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2014/03/jyrt_2014_03_2014-12-16_tie_001_sv.html