Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 30.9.2015

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar nästan oförändrade under andra kvartalet 2015

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av andra kvartalet 2015 till 122,2 miljarder euro. Under kvartalet ökade statens och lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar med totalt 2,4 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar minskade med 2,8 miljarder euro. Totalt minskade den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar med 0,4 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.09.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2015/02/jyrt_2015_02_2015-09-30_tie_001_sv.html