Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 22.12.2016

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar visade en ökning under tredje kvartalet 2016

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av tredje kvartalet 2016 till 114,3 miljarder euro. Under kvartalet ökade statens finansiella nettotillgångar med 1,4 miljarder euro. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade med 0,1 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas och socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar visade en ökning och steg med 4,0 miljarder euro. Totalt ökade den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar med 5,3 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lea Vuorinen 029 551 3642, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2016/03/jyrt_2016_03_2016-12-22_tie_001_sv.html