Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 31.3.2017

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade marginellt under fjärde kvartalet 2016

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 114,3 miljarder euro i slutet av år 2016. De finansiella nettotillgångarna ökade med 0,9 miljarder euro från föregående kvartal. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade med totalt 3,9 miljarder euro, men statsförvaltningens och lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade. Enligt preliminära uppgifter ökade den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar med 2,1 miljarder euro under hela år 2016. Årsförändringen var 1,9 procent, dvs. nästan lika mycket som året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2016/04/jyrt_2016_04_2017-03-31_tie_001_sv.html