Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 29.9.2017

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar fortsatte att öka under andra kvartalet 2017

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 126 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2017. De finansiella nettotillgångarna ökade med 5,9 miljarder euro från föregående kvartal. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade med totalt 2,7 miljarder euro. Också lokalförvaltningens och statsförvaltningens finansiella nettotillgångar visade en ökning. Lokalförvaltningen ökade med 1,3 miljarder euro och statsförvaltningen med 1,8 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2017/02/jyrt_2017_02_2017-09-29_tie_001_sv.html