Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 28.6.2018 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2017Q2 124 551 126 001 -1 450
2017Q3 129 292 130 731 -1 439
2017Q4 131 062 130 922 140
S1311 Staten 2017Q2 -66 926 -66 383 -543
2017Q3 -64 400 -63 627 -773
2017Q4 -64 126 -64 154 28
S1313 Lokalförvaltning 2017Q2 -1 645 -1 058 -587
2017Q3 -1 719 -1 127 -592
2017Q4 -2 865 -3 056 191
S1314 Socialskyddsfonder 2017Q2 193 122 193 442 -320
2017Q3 195 411 195 485 -74
2017Q4 198 053 198 132 -79

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2018/01/jyrt_2018_01_2018-06-28_rev_001_sv.html