Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 28.9.2018 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2017Q3 129 262 130 731 -1 469
2017Q4 131 138 130 922 216
2018Q1 132 930 132 832 98
S1311 Staten 2017Q3 -64 554 -63 627 -927
2017Q4 -64 328 -64 154 -174
2018Q1 -63 614 -63 543 -71
S1313 Lokalförvaltning 2017Q3 -1 698 -1 127 -571
2017Q4 -2 783 -3 056 273
2018Q1 -1 189 -1 104 -85
S1314 Socialskyddsfonder 2017Q3 195 514 195 485 29
2017Q4 198 249 198 132 117
2018Q1 197 733 197 479 254

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2018/02/jyrt_2018_02_2018-09-28_rev_001_sv.html