Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 21.12.2018 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2017Q4 131 150 130 922 228
2018Q1 132 529 132 832 -303
2018Q2 138 081 137 683 398
S1311 Staten 2017Q4 -64 328 -64 154 -174
2018Q1 -63 981 -63 543 -438
2018Q2 -61 348 -61 830 482
S1313 Lokalförvaltning 2017Q4 -2 760 -3 056 296
2018Q1 -1 223 -1 104 -119
2018Q2 -303 -220 -83
S1314 Socialskyddsfonder 2017Q4 198 238 198 132 106
2018Q1 197 733 197 479 254
2018Q2 199 732 199 733 -1

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2018/03/jyrt_2018_03_2018-12-21_rev_001_sv.html