Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 28.3.2019 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2018Q1 132 856 132 832 24
2018Q2 138 469 137 683 786
2018Q3 140 639 140 402 237
S1311 Staten 2018Q1 -63 978 -63 543 -435
2018Q2 -61 344 -61 830 486
2018Q3 -60 872 -60 893 21
S1313 Lokalförvaltning 2018Q1 -901 -1 104 203
2018Q2 80 -220 300
2018Q3 -468 -685 217
S1314 Socialskyddsfonder 2018Q1 197 735 197 479 256
2018Q2 199 733 199 733 0
2018Q3 201 979 201 980 -1

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2018/04/jyrt_2018_04_2019-03-28_rev_001_sv.html