Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 20.12.2019 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2018Q4 127 820 122 457 5 363
2019Q1 139 676 132 148 7 528
2019Q2 142 918 135 722 7 196
S1311 Staten 2018Q4 -59 749 -65 707 5 958
2019Q1 -58 369 -65 594 7 225
2019Q2 -56 238 -65 527 9 289
S1313 Lokalförvaltning 2018Q4 -4 874 -3 896 -978
2019Q1 -4 054 -4 126 72
2019Q2 -5 419 -4 273 -1 146
S1314 Socialskyddsfonder 2018Q4 192 443 192 060 383
2019Q1 202 099 201 868 231
2019Q2 204 575 205 522 -947

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2019/03/jyrt_2019_03_2019-12-20_rev_001_sv.html