Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 27.3.2020 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentliga samfund 2019Q1 139 673 132 148 7 525
2019Q2 142 924 135 722 7 202
2019Q3 143 295 143 556 -261
S1311 Staten 2019Q1 -58 353 -65 594 7 241
2019Q2 -56 235 -65 527 9 292
2019Q3 -56 815 -56 875 60
S1313 Lokalförvaltning 2019Q1 -4 044 -4 126 82
2019Q2 -5 382 -4 273 -1 109
2019Q3 -7 551 -7 588 37
S1314 Socialskyddsfonder 2019Q1 202 070 201 868 202
2019Q2 204 541 205 522 -981
2019Q3 207 661 208 019 -358

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 27.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2019/04/jyrt_2019_04_2020-03-27_rev_001_sv.html