Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 26.6.2020 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2019Q2 143 211 135 722 7 489
2019Q3 143 774 143 556 218
2019Q4 152 015 150 482 1 533
S1311 Staten 2019Q2 -56 201 -65 527 9 326
2019Q3 -56 717 -56 875 158
2019Q4 -55 552 -55 640 88
S1313 Lokalförvaltning 2019Q2 -5 305 -4 273 -1 032
2019Q3 -7 348 -7 588 240
2019Q4 -6 994 -7 529 535
S1314 Socialskyddsfonder 2019Q2 204 717 205 522 -805
2019Q3 207 839 208 019 -180
2019Q4 214 561 213 651 910

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 26.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2020/01/jyrt_2020_01_2020-06-26_rev_001_sv.html