Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 18.12.2020 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2019Q4 151 694 150 482 1 212
2020Q1 121 379 122 369 -990
2020Q2 131 895 132 229 -334
S1311 Staten 2019Q4 -55 866 -55 640 -226
2020Q1 -64 151 -63 430 -721
2020Q2 -63 214 -63 481 267
S1313 Lokalförvaltning 2019Q4 -6 796 -7 529 733
2020Q1 -7 034 -6 800 -234
2020Q2 -7 378 -7 106 -272
S1314 Socialskyddsfonder 2019Q4 214 356 213 651 705
2020Q1 192 564 192 599 -35
2020Q2 202 487 202 816 -329

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2020/03/jyrt_2020_03_2020-12-18_rev_001_sv.html