Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 26.3.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2020Q1 120 859 122 369 -1 510
2020Q2 131 052 132 229 -1 177
2020Q3 136 388 136 836 -448
S1311 Staten 2020Q1 -63 781 -63 430 -351
2020Q2 -63 190 -63 481 291
2020Q3 -62 215 -62 939 724
S1313 Lokalförvaltning 2020Q1 -7 763 -6 800 -963
2020Q2 -8 035 -7 106 -929
2020Q3 -8 744 -7 726 -1 018
S1314 Socialskyddsfonder 2020Q1 192 403 192 599 -196
2020Q2 202 277 202 816 -539
2020Q3 207 347 207 501 -154

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2020/04/jyrt_2020_04_2021-03-26_rev_001_sv.html